Akupunktur

 

En af de behandlingsmetoder, der har vist størst fremgang i vesten er akupunkturbehandling. Akupunktur er en af de bedst dokumenterede behandlingsmetoder til smertebehandling.

Vi bruger primært akupunkturen som en tillægsbehandling til den traditionelle fysioterapi. Herved højnes effektiviteten af behandlingen. Og patienten bliver hurtigere sin smerte- og skadeproblematik kvit.

Akupunktur er en del af traditionel kinesisk medicin, som er et omfattende medicinsk system med en historie, der går tusinder af år tilbage. Teorierne og praksis har lige siden været i konstant brug og videreudvikling. Selvom metoden er udviklet for mange tusinde år siden, så er det først i 1970’erne at der skete en stor stigning i interessen for akupunktur i den vestlige verden. Det var især operationer uden brug af narkose og bemærkelsesværdige behandlingsresultater, der gjorde stort indtryk på de tilrejsende læger. 

Navnet akupunktur er sammensat af de to latinske ord akus og akupunkturon, som betyder henholdsvis nål og at stikke. Akupunktur bygger på den teori, at sygdom og fysiske skavanker opstår pga. energimæssige ubalancer i kroppen. Disse kan korrigeres og behandles ved at stikke specielle nåle ind i særlige veldefinerede punkter gennem huden. Hermed sætter man gang i kroppens egen helbredende kræfter.

Ifølge kinesisk akupunkturfilosofi står kroppens indre organer i forbindelse med kropsoverfladen via et kompliceret net af kanaler – kaldet meridianer. Her af disse meridianer har et navn efter det organ, som de er forbundet med. Ud over organmeridianerne er der nogle ekstrameridianer, der ikke er forbundet til et bestemt organ. Disse har i stedet forbindelse med kroppens for- og bagside samt ekstremiteterne. 

Den kinesiske teori siger, at disse meridianer når kropsoverfladen ved de såkaldte akupunkturpunkter. Gennem disse punkter ”kontakter” og påvirker akupunktøren livsenergien og forsøger derigennem at regulere kroppens energibalance med spidsen af sin nål. Der er ca. 365 akupunkturpunkter på en krop. Hvert punkt har sit eget navn, nummer og egenskab. Forudsætningen for en god helbredelsestilstand er altså at livsenergien frit og uhindret kan cirkulere i meridianerne. Sygdom og fysiske skavanker opstår, hvis cirkulationen blokeres et eller flere steder i kroppen og derved bringes energistrømningen ud af balance. 

Ved et typisk behandlingsforløb vil behandleren/akupunktøren stille en diagnose ud fra en grundig undersøgelse. Herefter udvælges de akupunkturpunkter, der har relevans og kan afhjælpe patientens gener. Ved selve behandlingen fører akupunktøren tynde sterile nåle gennem huden og ind i de særligt udvalgte akupunkturpunkter. Antallet af nåle, der anvendes pr. behandling vil varierer ud fra hver problematik. Patienten vil typisk ligge ned under behandlingen. Men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at lade patienten sidde op. Behandlingen vil typisk vare ca. 20 – 25 min.

Ved behandlingen af børn bruges ofte mindre akupunkturnåle end ved normal behandlingsforløb.

Mange tror, at det gør ondt af få sat nåle i kroppen. Baggrunden er sikkert at de har prøvet at få taget en blodprøve ved lægen, og har følt ubehag ved dette. Men disse to indstiksmetoder kan på ingen måde sammenlignes. En kanyle til blodprøvetagning har en skarp, rund, hul spids, der skærer sig gennem vævet. Kanyleklingen er meget længere og tykkere end en akupunkturnål. 
Derimod er en akupunkturnål spids og meget tyndere. Derved glider den nemt og smidigt ind i vævet ved at skubbe det behændigt til side. En akupunkturbehandling kan udføres uden det er forbundet med smerte og ubehag. Ofte vil patienten kun mærke en spænding og kriblen omkring nålen. Samtidig vil patienten altid skulle mærke et lille stød når nålen sættes i kroppen, hvilket indikerer, at man har ramt det rigtige punkt på kroppen.

Bivirkningerne ved akupunktur er meget små. Den kropslige reaktion på behandlingen kan variere fra ekstrem afslappelse til oplevelsen af forøget energi og velvære. Men det er især efter de første behandlinger almindeligt at opleve udbredt træthed nogle timer efter akupunkturen. 

For at undgå overførsel af sygdomme og bakterier bruges der udelukkende sterile én gangs nåle. Derfor anses teknikken for at være meget sikker, når den udøves korrekt. 

Akupunktur bruges til behandling af både akutte og kroniske tilstande. Endvidere bruges det i udbredt grad i den forebyggende behandling.