Fascial manipulation

Fascial Manipulation am Stecco (FM) er en italiensk udviklet undersøgelses og behandlingsmetode. Den henvender sig specielt til patienter, der har haft symptomer i længere tid udover den akutte fase, i mange dele af kroppen samtidigt, symptomer der kommer igen og igen, og symptomer med et ukarakteristisk mønster.

FM tager udgangspunkt i analyse og behandling af den dybe fascie. Fascien er en ubrudt hinde, der smyger sig gennem hele kroppen under huden og mellem musklerne og organerne. Man mener, at for at man skal have en smertefri hverdag uden bevægeindskrænkning skal fascien kunne bevæge sig uhindret i alle retninger samt i forhold til sig selv.

Erfaring viser, at et meget bredt udsnit af patienter kan profitere af FM. Der kan f.eks. være tale om patienter med whiplash, kroniske lænde-, ryg- og nakkesmerter, skuldersmerter, svaghed i arm eller ben uden objektiv grund, sportsfolk med den samme skade igen og igen eller hvis man bare har en generel stivhed i kroppen. Også helvedesild efter fasen med udslæt har det vist sig at have en god effekt på.

FM tilbyder en grundig undersøgelse af hele kroppen med fokus på gamle og nuværende skader og deres indbyrdes samspil. Undersøgelsen ligger til grund for analyse af hvilke dele af fascien, der skal behandles.

Behandlingen foregår ved, at man løsner området med nedsat bevægelighed, hvorefter en ny analyse afgør, om eller hvor en ny eller flere behandlinger foretages.

Ordet Manipulation må ikke forveksles med den behandlingsform, som f. eks. en kiropraktor foretager.

Hjallerup Fysioterapi og Træningsklinik tilbyder FM enten som en integreret del i behandlingen sammen med andre virkemidler, eller som den primære undersøgelses- og behandlingsmetode.

Vil du vide mere?

Fascial Manipulation am Stecco er under stadig udvikling af Fysioterapeut Luigi Stecco, og Læge Carla Stecco, Thiene, Italien.

På verdensplan er der vakt en stor interesse for kroppens fasciers funktioner, og FM a.m. Stecco ligger helt fremme m.h.t. forskning og udvikling.

FM er en undersøgelses- og behandlingsstrategi, der tager udgangspunkt i den dybtliggende fascie. Teknikken er inspireret af bl.a. akupunktur og triggerpunktbehandling, men har som sådan ikke noget med det at gøre.

Hvor og hvilken funktion?

Fascien ligger under vores hud, underhud og fedtlag, som en ubrudt våddragt, der smyger sig ind mellem knogler, muskler og sener. Selv helt ind til de indre organer er den ubrudt. Fascien kan ligge i flere lag oven på hinanden, specielt i områder med krav til meget bevægelse.

Da ca. en tredjedel af kroppens muskler hæfter i fascien, og da der samtidigt er en mængde nerveender deri, er fascien perfekt til dels at informere centralnervesystemet om kroppens stilling og spænding, og den er endvidere i stand til at finindstille musklerne, således at bevægelserne foregår mest glidende og økonomisk.

Ved skader, smerter eller andre bevægelsesproblematikker vil fascien prøve at kompensere ved at strække sig lidt her og spænde lidt der, indtil problemet er ovre, smerten er væk eller bevægelsen er så god som mulig. På et tidspunkt vil fascien blive så belastet, at der opstår smerte og/nedsat bevægelighed. Symptomerne viser sig ikke nødvendigvis samme sted, som den primære årsag er.

Når Fascien spænder op, kan man ved berøring føle stramhed. Bliver man ved med berøringen, oplever patienten en smerte, muligvis med udstråling til en anden region af kroppen.

Her er tale om, at fascien, som skulle glide uhindret, er blevet stiv. Ved friktion og dermed varme kan man genoprette smidigheden i fascien med nedsat smerte og større bevægelighed til følge.

Smerterelation

Ved smerte og nedsat bevægelighed forestiller man sig, at fascien ikke kan bevæge sig. Flere fascieknudepunkter kan være involveret i en problematik i en kæde af nøje definerede punkter.

Ved episoder, hvor skadens varighed er kort, er fascien som sådan ikke meget involveret.

Ved længerevarende eller tilbagevendende skader eller hvor skaden tager uforholdsmæssigt lang tid om at hele, mener man, at fascien er i spil og prøver at kompensere. Fascien kan være spændt i flere år, for pludselig at give op og blive smertefuld. Eller den kan ved en senere skade ikke kompensere mere og bliver så igen smertefuld.

Undersøgelse

FM am Stecco har udviklet et undersøgelsesskema for hurtigt at kunne identificere de regioner af kroppen og punkter, der kan være involveret.

FM am Stecco opererer med to typer punkter: CC der er placeret over muskler og CF der er placeret over retinakler og sener. Begge typer refererer til lette tests af bevægemønstre og muskeltests, således at man kombineret med palpation hurtigt kan identificere de punkter, der kræver behandling.

Behandling

Behandlingen foregår ved, at behandle de involverede punkter med friktion udført af terapeuten mod patientens hud. Patienten føler umiddelbart stærk smerte muligvis med udstråling, for efter få minutter at mærke en afspænding i området uden eller med kun lidt smerte. Efterfølgende kan man ved at teste igen se, at bevægeligheden er blevet genoprettet, samtidig med at patienten kan berette om, at smerten er blevet mindre.