Behandlinger

På klinikken kan vi tilbyde følgende behandlinger

 • Behandling af akutte og kroniske rygproblemer.
 • Genoptræning efter rygoperationer.
 • Genoptræning efter ortopædiske operationer.
 • Behandling af og information omkring overbelastningsskader, deriblandt museskader, seneskedehindebetændelse.
 • Information omkring og behandling af problemer relateret til bækken og/eller bækkenbund.
 • Information omkring graviditet og fødsel samt efter- fødselsproblematikker.
 • Behandling af såvel medfødte som erhvervede neurologiske lidelser.
 • Undersøgelse efter piskesmældslæsioner, information og evt. behandling af samme.
 • Information omkring og træning/behandling begrundet i hypermobilitet, ledinstabilitet samt skader efter ulykker.
 • Information omkring og behandling af arbejdsskader.
 • Behandling af idrætsskader
 • Information om forebyggelse af idrætsskader
 • Behandling af nakke- og skulderproblemer
 • Behandling af og træning med slidgigt og heraf afledte problemer
 • Genoptræning og/eller behandling efter langvarig sygdom

GOP (genoptræningsplan) Vi har et samarbejde med Brønderslev kommune omkring genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus, dette kræver at kommunen laver en genoptræningsplan

Hjemmebehandling

Hvis patientens læge skønner, at patienten ikke kan klare transporten til klinikken, eller at transporten har uhensigtsmæssig indflydelse på behandlingen, kan lægen ordinere hjemmebehandling.

Behandlingerne sker i patienternes eget hjem, i beskyttede boliger, på plejehjem eller i lokalcentre.
De fleste gængse behandlingsformer kan også tilbydes som hjemmebehandling.